Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Ballerup Apotek er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Apoteket er blevet reakkrediteret uden anmærkninger den 28. november 2019.

Formålet med en akkreditering er blandt andet at:

 • fremme samarbejde mellem sektorerne.
 • skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.
 • skabe løbende kvalitetsudvikling.
 • inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis.
 • dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet.
 • sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer.
 • forebygge, at den dybe kvalitetstallerken skal opfindes forfra hver gang.
 • gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden.
 • forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer.

 

Dette forpligter blandt andet Ballerup Apotek til at sikre følgende:

 • At køventetiden i gennemsnit er under 5 minutter.
 • At fejludleveringer hvor apoteket er ansvarlig, ikke overstiger 0,02 % af det samlede antal udleveringer.

 

Se servicemålene og deres opfyldelse på www.apoteket.dk

 

Dine oplysninger